October 21, 2008

Att gå från Windows till Ubuntu 8.04 på Dell Latitude D830

För ett tag sedan så gick jag över till att enbart köra Ubunut på min lapptopp och de svårigheter jag hade tänkte jag skriva om nedan.

Till och börja med så vill jag säga till er alla som funderar att gå över till Linux, välj Ubuntu, det av två anledningar. Dels så kan man först testa att köra Ubuntu utan att installera den (Live CD) och för det andra, så fungerade det mesta direkt, utan strul med drivrutiner eller att behöva konfigurera inställningar till dödsdagar för att nå en acceptabel nivå.

I mitt fall så hittade Ubuntu alla mina hårdvaror och konfigurerade dem till vettiga standardvärden - Helt otroligt! Så varför denna artikel? Jo, några saker kom inte med i en standardinstallation.

1. Dubbla skärmar.
Installera nvidia-settings: sudo apt-get install nvidia-settings
För att ändra, kör: sudo nvidia-settings

2. Blutooth
Börja med att kontrollera om den blåa Bluetooth lampan lyser. Om inte kontrollera att skjutreglaget till vänster på datorn är satt till >>. Lyser lampan nu? Om inte måste man aktivera Bluetooth från windows. Start Windows och dubbelklicka på trash icon nere till höger, välj sedan settings och därifrån klicka på on-knappen under settings. Nu kan du gå tillbaka till Ubuntu.

Installera sedan alla BlueZ (the Bluetooth Stack) komponenter. Enklast från Synaptic Package Manager. Sök efter alla komponenter bluez-* och installera dessa.

Starta Bluetoot service: /etc/init.d/bluetooth start

Kontrollera konfiguration: hciconfig

Konfigurera: gedit /etc/bluetooth/hcid.conf

#
# HCI daemon configuration file.
#

# HCId options
options {
# Automatically initialize new devices
autoinit yes;

# Security Manager mode
# none - Security manager disabled
# auto - Use local PIN for incoming connections
# user - Always ask user for a PIN
#
security auto;

# Pairing mode
# none - Pairing disabled
# multi - Allow pairing with already paired devices
# once - Pair once and deny successive attempts
pairing multi;

# Default PIN code for incoming connections
passkey "1234";

# PIN helper
#pin_helper /etc/bluetooth/pin-helper;
}

# Default settings for HCI devices
device {
# Local device name
# %d - device id
# %h - host name
name "%h-%d";

# Local device class
class 0x000100;

# Default packet type
#pkt_type DH1,DM1,HV1;

# Inquiry and Page scan
iscan enable; pscan enable;
#discovto 0;

# Default link mode
# none - no specific policy
# accept - always accept incoming connections
# master - become master on incoming connections,
# deny role switch on outgoing connections
lm accept;

# Default link policy
# none - no specific policy
# rswitch - allow role switch
# hold - allow hold mode
# sniff - allow sniff mode
# park - allow park mode
lp rswitch,hold,sniff,park;
}


Start om bluetooth service: /etc/init.d/bluetooth restart

Du kan nu kolla dina inställningar: hciconfig -a

Slå nu på din mobiltelefon eller annan bluetoot device och sök efter den: hcitool scan

Koppla sedan ihop dem via: hcitool inq

Du kan nu kolla förbindelse genom att pinga MAC-adressen, mha l2ping.

Det enklaste sättet sedan att föra över bilder från en mobiltelefon är att göra det från mobiltelefonen.

4. Kalender med Lightner plugin för Thunderbird

Om du inte redan har installerat thunderbird, gör så: sudo apt-get install thunderbird

För att lightner skall fungera, måste du installera: sudo apt-get install libstdc++5

Installera sedan plugin till thunderbird via thunderbird Tools | Adds-on. Inte via synaptic package manager!

No comments: