April 15, 2009

Frukostseminarium Integrationsresa från lättviktigt ramverk till fullskalig standardiserad Enterprise Service Bus (ESB)

Den 29 april kommer jag att hålla frukostseminarium om Apache Camel, Enterprise Integration Pattern och Apache ServiceMix på MSC kontor. Seminariumet är riktat till utvecklare och projektledare och kommer innehålla rikligt med demos, så om du är intresserad att lära dig mera om de olika integrationslösningar, anmäl dig då till magnus.k.karlsson@msc.se.

Mer information finns på http://www.msc.se/tjanster/utbud-it-seminarier/it-konsulter-Integrationsresa_fran_lattviktigt-ramverk_till_fullskalig_standardiserad_Enterprise_Service_Bus_ESB.html.

No comments: